สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลก เข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความร่วมมือกับเอกชน ใช้นวัตกรรมสร้างความแข็งแกร่ง SME ไทย

สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลก เข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความร่วมมือกับเอกชน ใช้นวัตกรรมสร้างความแข็งแกร่ง SME ไทย

20140308154755.jpg

20140308154412.jpg

20140308154509.jpg20140308154517.jpg20140308154527.jpg20140308154535.jpg20140308154543.jpg20140308154552.jpg

สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลก เข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความร่วมมือกับเอกชน

ใช้นวัตกรรมสร้างความแข็งแกร่ง SME ไทย

 

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ,

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  เลขาธิการ สวทน. เป็นประธาน        จัดงาน ”สัมมนานานาชาติการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing Innovation for Sustainable Development)” เร่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME  ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผลักดันประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต

20140308154433.jpg

ลำดับภาพ จาก ซ้าย

ที่ 1     Prof.Howard Alper              นักเคมีอันดับ 1 จากแคนาดา

ที่ 2     Professor Serge Titchkiewitch   ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากประเทศฝรั่งเศส

ที่ 3     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์          เลขาธิการ สวทน.                  ประธานในงาน

ที่ 4     Dr. David Dent, CEO           เป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ

ที่ 5     Dr. Young-Ok Ahn     ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี จาก เกาหลี ผู้คิดค้นจอพลาสมา

ที่ 6     Professor Mu Rongping       ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์จีน

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com