สวัสดีวันเด็ก วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2559

สวัสดีวันเด็ก วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2559

น้องเอ๋ยยยย…………….คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ ………….

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป