สสจ.บึงกาฬ จัดอบรมนักจัดการรายการวิทยุ และ เจ้าหน้าที่ ด้านการจัดการปัญหาสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สสจ.บึงกาฬ จัดอบรมนักจัดการรายการวิทยุ และ เจ้าหน้าที่ ด้านการจัดการปัญหาสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934