สสจ.บึงกาฬและแผนกสาธารณสุขแขวงบลิคำไซ MOU งานระบาดวิทยาและการส่งต่อ

สสจ.บึงกาฬและแผนกสาธารณสุขแขวงบลิคำไซ MOU งานระบาดวิทยาและการส่งต่อ

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934