สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือมอบทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทำพิธีมอบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 โดยมี พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สพ.(1) เป็นประธาน และ พลเรือตรี สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล รองประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สพ.(2), นาวาเอก พิสิฐ ฤกษ์งาม ผู้จัดการ สอ.สพ., นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ เลาหบุตร กรรมการ/ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.สพ. ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ได้พิจารณาจากสมาชิกที่ได้ยื่นขอทุนทั้งสิ้น 365 ทุน ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและได้รับเลือกได้รับทุนในปีนี้ จำนวน 360 ทุน ตามระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรส มาชิก พ.ศ.2552 ได้กำหนดทุนฯ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา โดยในปี พ.ศ.2557 นี้ มีผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี จำนวน 237 ทุน และผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมฯ จำนวน 123 ทุน

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนฯ ซึ่งเข้าร่วมพิธีในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 163 ทุน ประกอบด้วย ทุนเรียนดี 112 ทุน และทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 51 ทุน

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.