สั่งห้าม ! จัดเสวนาวิชาการ “สิทธิเสรีภาพ ประชาชนไทย ในยุคประชาธิปไตยในปัจจุบัน”

สั่งห้าม ! จัดเสวนาวิชาการ “สิทธิเสรีภาพ ประชาชนไทย ในยุคประชาธิปไตยในปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 16.00น. พ.ต.อ.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสนสุข ได้เข้าพบ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว  รองคณะบดี คณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตฯมหาวิทยาลัย โดยมีการขอให้ยกเลิกการจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพ ประชาชนไทย ในยุคประชาธิปไตยในปัจจุบัน”  ซึ่งจัดขึ้นโดย ชุมนุม Paradoxocracy และนิสิตรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 08.00-11.00 น. ห้องพรหมโยธี Qs2 ห้อง601 ของนายกันต์ แสงทอง อาจารย์ประจำวิชาการเมืองไทย  โดยอ้างว่าเป็นเสวนาต่อต้านรัฐประหาร และให้นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว เซ็นยอมรับตกลงว่าจะไม่มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อดังกล่าว

คณะผู้จัดงานให้ความเห็นว่า “จุดประสงในการจัดงาน เพื่อนำเสนอประเด็นสิทธิ เสรีภาพในประวัติศาสตร์ไทย และการเมืองปัจจุบัน  เพื่อยืนยันถึงเสรีภาพทางวิชาการที่ต้องมีในรั้วมหาวิทยาลัย โดยรู้สึกแปลกใจว่าทำไมทหารถึงต้องห้ามจัดงานเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  ส่วนจะทำอย่างไรต่อไป ในตอนนี้ก็คงต้องหยุดเคลื่อนไหวก่อน ต้องขอปรึกษาหารือกันต่อในกลุ่ม”

นายกันต์ แสงทอง ให้ความเห็นว่า “การที่ทหารไม่ยอมให้จัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้โดยอ้างว่ากลัวมีเอฟเฟค หลังจากการจัดเสวนา  มองว่าทหารกำลังคุกคามสิทธิเสรีภาพทางวิชาการอย่างรุนแรง เพราะการเสวนานี้เป็นแค่เพียงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นของนิสิตที่อยู่ในสภาวะการปัจจุบันเกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงเพราะพวกเขาเรียนรัฐศาสตร์อยู่”

20142111193517.jpg

20142111193539.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย