สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559

 

                ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อ.แม่สอด จังหวัดตากในช่วงเช้าเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเก็บรายได้เข้า อสม.หลังจากนั้น  นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2559 เพื่อเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล อสม.ที่เสียสละอุทิศตนร่วมอาสาทำงานด้านสุขภาพเพื่อส่วนรวม มีนายมนัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด กล่าวรายงาน พร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมี อสม.ในอำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน

 

                นายมนัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ สาธารณสุขอำเภอแม่สอดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกว่า 35 ปี ปัจจุบันมี อสม.ทั่วประเทศ 1,040,000 คน สามารถลดปัญหาสุขภาพได้มาก อสม.จึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ และควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อผนึกกำลังเป็นเครือข่ายทั้งประเทศ เป็นแกนนำด้านสุขภาพ ก้าวไปสู่การสร้างสุขภาพทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมี การบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน เป้าหมายดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมทั้งช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง ในปี 2559 นี้ มี

อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ ระดับตำบล และอสม.ที่มีอายุการทำงาน 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี 182 คน จาก 6 สาขา สาธารณสุขฯ เข้ารับรางวัลฯ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป