สายการบินกานต์แอร์ ร่วมกับ เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บินเหิรฟ้า แม่สอด-ดอนเมือง ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รับ AEC

สายการบินกานต์แอร์ ร่วมกับ เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บินเหิรฟ้า แม่สอด-ดอนเมือง ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รับ AEC

สายการบินกานต์แอร์ ร่วมกับ เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บินเหิรฟ้า แม่สอด-ดอนเมือง ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รับ AEC

วันนี้ (30 มิถุนายน 2558) ที่ท่าอากาศยานอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร.อ.สมพงษ์ สุขสงวน ประธาน บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด และ นางฐิติพร กาสมสัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ได้นำคณะสื่อมวลชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ประกอบด้วยสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร บินเหิรฟ้าไปกับสายการบินกานต์แอร์ จากสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก ไปสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักข่าวและ สื่อสารมวลชนทุกแขนง ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเครื่องบินคุณภาพ ที่เพียบพร้อมไปด้วยบริการ กับรอยยิ้มที่ประทับใจของแอร์โฮสเตรท เพื่อให้สื่อมวลชนได้ศึกษาเส้นทาง การค้า การลงทุน เส้นทางสายการบินเที่ยวบินตรง 1ชั่วโมง จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานแม่สอด ไปกลับเพียง 2 ชั่วโมง ได้ทุกวัน วันและ 3 เที่ยวบิน เพื่อให้การเดินทางของพี่น้องชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพี่น้องชาวจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการอำนวยความสะดวกในธุรกิจ ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อผักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด-เมียวดี เป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียน บนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor : EWEC ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว  ชมมณี  เสืออ่ำ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป