สารแห่งความสามัคคี ‘โฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาท์’ ถึงสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

สารแห่งความสามัคคี ‘โฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาท์’ ถึงสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

20150310150731.jpg

3 ต.ค. 2558 เว็บไซต์ โฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาท์ (Focus on the Global South) หน่วยงานคลังสมองทางด้านการพัฒนา เผยแพร่แถลงการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558 เพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักต่อสู้สิทธิที่ดิน 4 คน ที่ถูกลอบสังหารจากมือปืน ในชุมชนคลองไทรพัฒนา อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี โฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาท์ ถือโอกาสนี้ส่งสารแห่งความสามัคคีแก่สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

“วันนี้นับเป็นวันที่ 170 ของการจากไปของลุงใช่ บุญทองเล็ก ซึ่งเป็นนักต่อสู้คนที่สี่ ที่ถูกลอบสังหาร จากความต้องการที่จะแค่ปกป้องที่ดินและสิทธิของตนเท่านั้น

เขาและเธอ หาใช่ญาติธรรมทางสายเลือด หากแต่เป็นญาติธรรมผู้ซึ่งชี้ทางสว่างในม่านหมอกแห่งอธรรมและความกลัว ในการสกัดกั้นจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและความเป็นธรรม มิใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในการเผชิญหน้ากับอธรรมและการกดขี่

การจากไปของท่านทั้งสี่ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมโดยรวม และได้ตั้งคำถามใหญ่ต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เอาสิทธิ ความพึงพอใจและผลประโยชน์ของกลุ่มทุน อยู่เหนือ สิทธิ ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนจน

พลังของผู้ที่ถูกมองว่าอ่อนแอ แท้จริงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สั่นคลอนโครงสร้างและการกดขี่ของผู้มีอิทธิพล ความรุนแรงจึงถูกนำมาใช้ ด้วยคิดว่าจะรักษาความอธรรมอันเหลื่อมล้ำได้ ซึ่งมิได้เป็นเช่นนั้นเลย การสูญเสียแม้พรากชีวิตบริสุทธิ์ แต่จิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม มิสามารถถูกจองจำและพรากจากไปได้ กลับแพร่ขยายเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งแก่ผู้คน แนวร่วมแห่งมวลชนผู้ใฝ่หาความถูกต้องได้สานต่อเจตนารมณ์นี้ต่อไป”

ด้วยจิตคารวะ

โฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาท์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28-29 ก.ย. 2558 ชุมชนคลองไทรพัฒนา ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จัดพิธีเปิดอนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิตของเกษตรที่ร่วมต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินทำกินเป็นของตนเอง พร้อมทั้งจัดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันถกปัญหาและหาทางออกต่อทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชนของประชาชนในพื้นที่

ชุมชนคลองไทรพัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่ของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ชาวบ้านเริ่มเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี 2551 มีเกษตรกรอาศัยอยู่ 69 ครัวเรือน แต่เดิมพื้นที่นี้มีบริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด เข้าใช้ประโยชน์โดยการยึดครองพื้นที่ป่าสงวน ป่าปากหมาก ป่าปากพัง ตั้งแต่ปี 2528 ต่อมาได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปี 2537 แต่ ส.ป.ก. ไม่สามารถนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากบริษัทไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ จนกระทั่งมีการฟ้องคดีความโดย ส.ป.ก. เป็นโจทย์ฟ้องบริษัทฯ ให้ออกจากพื้นที่ และชนะคดีในศาลชั้นต้นเมื่อปี 2550 โดยศาลสั่งให้บริษัทออกจากพื้นที่ของ ส.ป.ก. แต่บริษัทยื่นอุทธรณ์ โดยขณะนี้คดีสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 ศาลให้บริษัทออกนอกพื้นที่ แต่ถึงปัจจุบันยังไม่การบังคับคดีให้บริษัทออกไป
 
ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 ส.ป.ก.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบุให้เร่งดำเนินการบังคับคดีกับบริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา และบริวาร พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนา เนื่องจากเป็นผู้บุกรุก โดยระบุความจำเป็นว่า ต้องการจัดการพื้นที่อย่างเป็นธรรมเพื่อเกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย 
 
ความชอบธรรมการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
 
1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 71 / 52 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของ เครือข่าย ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ 9 มี.ค. 2552 ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดิน ตามวิถีชีวิตปกติไปพลางก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 
2. มติคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหา ของ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) วันที่ 11 มี.ค. 2553 ส.ป.ก. ได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการมายัง ส.ป.ก.ให้ผ่อนผันให้ชุมชนต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จนกว่ากระบวนการฟ้องขับไล่บริษัทและนายทุนจะแล้วเสร็จ
 
3. มติคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มี โฉนดชุมชน (ปจช.) ให้ชุมชนคลองไทรพัฒนาเป็นพื้นที่ นำรองโฉนดชุมชน วันที่ 6 ต.ค. 2553 (สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเป็นประธาน ปจช.)
 
4. บันทึกขัอตกลง (MOU) ข้อ 1,3 ระหว่างขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) กับ ตัวแทนรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ในวันที่ 22 พ.ค. 2556

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com