สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม

          ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมอีโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก นายประเสริฐ  อินทรัตน์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พร้อมคณะผู้จัดงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม โดยมี นายวสันต์  ขาวสง่า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคมในครั้งนี้ มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง  เหลียวหลัง แลหน้า การทำงานบริการสังคมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยผู้ที่เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่ ดร.พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวัฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดดอนไชย , นาย ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล อาสาสมัครคุมประพฤติ, สตท.อุเทน  มิ่งก่อ ครูวิทยฐานะชำนาญการ รร.แม่ละเมาวิทยาคม

            จากสภาวะสังคมปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมาย ถูกจับกุมดำเนินคดี และเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมจำนวนมาก และศาลได้ใช้มาตรการคุมความประพฤติ แทนวิธีการลงโทษจำคุก ในการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดด้วยการแก้ไขฟื้นฟูภายในชุมชน โดยให้ทำงานบริการสังคมหรือบริการสาธารณประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้นจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคมขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กร เครือข่าย ด้านการจัดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาคีได้รับการพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานบริการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น/////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป