สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่ 2 ณ ไร่มณีทิพย์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่ 2 ณ ไร่มณีทิพย์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่ 2 ณ ไร่มณีทิพย์

                ที่ ไร่มณีทิพย์ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่ 2  โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดเป็น 2 ช่วงโดยในช่วงแรกเป็นพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และมอบหนังสือผู้ผ่านการฟื้นฟู โดยมีนายประทีป  โพเที้ยม ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สอดเป็นประธาน และนายประเสริฐ  อินทรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ว่า 80 คน และกิจกรรมในช่วงที่สอง เป็นพิธีถวายราชสดุดีเทิดไท้องค์ราชันองค์ราชินี โดยมีนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธาน และนางสาวนงเยาว์  มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มตราอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้กับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งจาก กระทรวงยุติธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายพานพุ่ม  ประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวราชสดุดี  ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์ประพรหมน้ำพระพทุธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  และร่วมถ่ายรูปร่วมกัน หลังจากนั้นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมงานลงแปลงนาเพื่อการปลูกข้าว โดยในครั้งนี้ใช้สายพันธ์ข้าวหอมมะลิ ในการปลูก และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 500 คน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป