สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

                ณ.ห้องควีนบอลรูม โรงแรมควีนพาเลซ เขตเทศบาลนครแม่สอด นายดำรงศักดิ์ แก้วทองคำ  แรงงานจังหวัดตาก  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กพ.59  โดยนายประพันธ์  วิศิษฏจินดา หัวหน้า สนง.จัดหางาน จ.ตากเป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้เข้าร่วมการประชุมเกินความคาดหมายกว่า 170 คน

                ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังวันที่  31 มีค.59 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า  ลาว และกัมพูชา  สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ  รายงานตัว เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี  โดยจะต้องดำเนินการภายใน 120 วันหรือ ระหว่างวันที่ 1 เมย. ถึงวันที่ 29 กค.2559 แก่แรงงานต่างด้าวกลุ่มต่างๆ  ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง  สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวและแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  ทั้งนี้การให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้กำหนดจุดบริการไว้ 3 จุด ได้แก่ 1.ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก  2.ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด และ 3. ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ/////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป