สำนักงานจเรตำรวจเดินทางตรวจสภ.แม่สอดเพื่อตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2559

สำนักงานจเรตำรวจเดินทางตรวจสภ.แม่สอดเพื่อตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2559

สำนักงานจเรตำรวจเดินทางตรวจสภ.แม่สอดเพื่อตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2559

                ที่กองกำกับการตำรวจภูธรแม่สอด ตำบลแม่ปะ พ.ต.อ.อัมพล  วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก, พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจสภ.แม่สอด จำนวน 80 นายให้การต้อนรับคณะผู้ ตรวจราชการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจพื้นที่ ภูธรจังหวัด ตากและภาค 6 นำโดย พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองจเรตำรวจ, พล.ต.ต. สุรศักดิ์  ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการกองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจพร้อมคณะ เพื่อมา ตรวจราชการของสถานีตำรวจภูธรแม่สอด และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบื้องต้น ดูการฝึกยุทธวิธีของตำรวจ ให้เป็นไปตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หลังจากนั้นได้ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ เสร็จแล้วได้บรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจโดยให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน โดยเน้นย้ำในเรื่องของภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจให้ โดยให้ปรับปรุงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชน การมีวินัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของข้าราชการ การสรรหาสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และ ได้เน้นย้ำ ข้าราชการตำรวจในเรื่องการให้บริการประชาชน ด้วยความเป็นธรรม

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป