สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2558

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2558

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2558

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในส่วนของการทำประกันสังคมในหน่วยงาน จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยมีนายรุ่งอรุณ  ชัยสฤษฏ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ ดร.อรุณลักษณ์  ดิษบรรจง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีสาระการประชุมว่าด้วยเรื่องของการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประสังคม  กองทุนเงินทดแทน ประเภทของเงินสมทบทุนเงินทดแทน และวิธีการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  บทกำหนดโทษตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 97  แนวปฎิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 80 จากหลายหน่วยงาน และสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันสังคม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 055-533752 , 055-533754 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป