สำนักงานปราบปรามยาเสพติดจัดอบรมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนม่าร์ในด้านการปราบปรามยาเสพติดพร้อมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศประชาคมอาเซียน

สำนักงานปราบปรามยาเสพติดจัดอบรมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนม่าร์ในด้านการปราบปรามยาเสพติดพร้อมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศประชาคมอาเซียน

สำนักงานปราบปรามยาเสพติดจัดอบรมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนม่าร์ในด้านการปราบปรามยาเสพติดพร้อมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศประชาคมอาเซียน

                ที่ห้องประชุมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด สำนักงานปราบปรามยาเสพติดจัดอบรมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนม่าร์ในด้านการปราบปรามยาเสพติดพร้อมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศประชาคมอาเซียน โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ปลัดจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสหภาพเมียนม่าร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยโดยมี ตำรวจภูธรภาค6 กองกำลังนเรศวร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 34 ศุลกากร และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด รวมกว่า 100 คน

                สืบเนื่องจากการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติให้จัดการฝึกอบรมด้านการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสารตั้งต้น เคมีและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดให้กับทางเจ้าหน้าที่ปราบปรามและบังคับใช้  ซึ่งทางสหภาพเมียนม่าร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่น่าสงสัย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานภาคสนามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป