สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประสานเครื่องพ่นน้ำ สลายหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประสานเครื่องพ่นน้ำ สลายหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประสานเครื่องพ่นน้ำ สลายหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

     นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางประภัสสร  น่วมพิพัฒน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหัดตาก นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  นำรถน้ำและเครื่องฉีดน้ำทางไกล ออกรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด เพื่อให้น้ำจับฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ  ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตาก

   นางประภัสสร  น่วมพิพัฒน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหัดตาก  กล่าวว่าในวันนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพิษณุโลก  พร้อมเครื่องมือ ตลอดจนรถน้ำจากองค์    กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อนำมาฉีกพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาหมอกควัน ทั้งนี้ จังหวัดตาก ถือเป็น 1ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ที่จะต้องมีการเฝ้าระวัง ปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จึงมีการดำเนินการรณรงค์ ในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป