สำนักงานพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมคนพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวตาก ทำพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์

สำนักงานพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมคนพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวตาก ทำพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์

สำนักงานพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .ตาก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมคนพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวตาก  ทำพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์

                ณ.ป้ายสุดประจิมที่ริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก ท่านพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ ต้อนรับประชาคมอาเซียน  พร้อมด้วยนายสมชัย  หถยตันติ ผวจ.ตากหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว จ.ตาก ประชาชนชาว จ.ตาก  ร่วมให้การต้อนรับและทำกิจกรรมการโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี คุณกฤษณะ  ละไล ผจกโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซี่ยน เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้

                หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อลงนามข้องตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า  รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัยกับกลุ่มคนพิการ  เพื่อมิให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะสาเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ จึงเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ จึงเกิดการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนของจังหวัดตาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมต้อนรับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอารยสถาปัตย์ ที่เอื้อต่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามยุธศาสตร์ของจังหวัดตาก คืนธรรมชาติ  คืนวัฒนธรรม  คืนคนตาก และขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างจังหวัดตากให้เป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ต่อไป//////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป