สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จ่ายเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จ่ายเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จ่ายเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวีระ  สกุณวัฒน์ ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. พร้อมด้วยคณะ  อพม.และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ให้ความรู้และรายละเอียดในการส่งมอบเงินกู้ ทำสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้  สำหรับผู้พิการที่กู้เงินในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถกู้ได้ในจำนวนวงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น  เพื่อความสะดวกในการชำระเงินกู้ผู้กู้สามารถชำระเงินกู้ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำหรับวันนี้มีผู้พิการมาทำการกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20 คน ////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา   พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป