สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดประชุมคณะกรรมการสอดส่องป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดประชุมคณะกรรมการสอดส่องป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดประชุมคณะกรรมการสอดส่องป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสอดส่องป้องกันการทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขันฯและคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อทำการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในการประชุม และนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับ มีตัวแทนคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตากเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกว่า  50 คนเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

                ด้วยอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้มีการประชุมครั้งที่ 9 / 2558 ไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และได้มีมติอนุมัติให้มีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 10 กลุ่มวิชาอันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เกษตรกรรมและศิลปศึกษา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป