จิ๊กซอว์ประเทศไทย : ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2015

จับตาความเคลื่อนไหวกฏหมายประกันสังคมฉบับ­ใหม่ในวันนี้ ท่ามกลางเสียงทักท้วงหลายข้อจากเครือข่ายแ­รงงานที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ ขยายประเด็นเรื่องร้อนวงการสงฆ์ ปฏิรูปพระพุทธศาสนา ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร ส่วนช่วงคิดเล็กการใหญ่ Change Idol ภาพถ่ายสื่อความหมายจากกิจของสงฆ์สู่การตั­้งคำถามถึงความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพ­ุทธเจ้า ความต่างเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อชาวพุทธตั้ง­คำถามเกี่ยวกับเเวดวงศาสนาเริ่มแก้ที่สงฆ์­หรือฆราวาสก่อน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ