สำนักงานอัยการจังหวัดมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

สำนักงานอัยการจังหวัดมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

สำนักงานอัยการจังหวัดมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

                         โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนางรำไพ ภัสสร ประธานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะนำสมาชิกผู้สูงอายุตำบลแม่ปะจำนวน 160 คน  ร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง 11 หมู่บ้าน  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ ในวันนี้ได้มีนายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดตากสาขาแม่สอด มาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิทางกฎหมายให้กับทางนักเรียนผู้สูงอายุ จากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำสัปดาห์เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป