สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาวันแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาวันแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาวันแรก

            ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2     เขตเทศบาลนครแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 10 กลุ่มวิชาด้วยกัน ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และทางเว็บไซต์  www.takesa2.go.th
            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดเผยว่า ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน หากพบเบาะแสหรือมีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ โดยเรียกผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครสอบ ขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลดังกล่าว ///////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป