สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 1/2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 1/2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 1/2559

                ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 117 โรงเรียน ผู้บริหาร สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 14 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

                การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 5 อำเภอชายแดน ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสู่บุคลากร สร้างความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร และเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มในกลุ่มบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป