เถียงให้รู้เรื่อง : “เก็บภาษีพระ” ปฏิรูปกิจการสงฆ์ ได้จริงหรือ?

เถียงให้รู้เรื่อง : “เก็บภาษีพระ” ปฏิรูปกิจการสงฆ์ ได้จริงหรือ?

เผยแพร่เมื่อ 4 มิ.ย. 2015

ประเด็น : “เก็บภาษีพระ” ปฏิรูปกิจการสงฆ์ ได้จริงหรือ?

คู่ดีเบต : ไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปก­ป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สปช. ผศ.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสน­า

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ อ.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ นักวิชาการด้านกฎหมายและพุทธศาสนา

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ