สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ตรวจเข้มในจัดสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ตรวจเข้มในจัดสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ตรวจเข้มในจัดสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทุจริต

                ที่อาคารเรียนสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 โดยนายกำแหง ศิริวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2พร้อมนาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 นำเจ้าหน้าที่พร้อมข้าราชการครูในสังกัด ทำการตรวจเข้มไ ม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสแกนวัตถุโลหะ การตรวจเช็คตัวบุคคลก่อนเข้าทำการสอบ ในการจัดสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2559 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุทุจริต ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้มีการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ  าประถมศึกษาตากเขต2

                 นายกำแหง ศิริวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2 ได้ดำเนินการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 และในวันนี้วันที่ 12 มีนาคม 2559 จะเป็นการสอบข้อเขียนทั้งภาค ก. และภาค ข. ส่วนในวันที่ 13 มีนาคม 2559 จะเป็นการสอบภาค ค. สอบสัมภาษณ์ โดยในการสอบครั้งนี้ได้มีการใช้สนามสอบเพียงแห่งเดียวคือ สถานศึกษาโรงเรียนแม่สอด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตจากทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯทำการตรวจค้นโดยใช้เครื่องมือสแกนโลหะวัตถุเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบครั้งอีกด้วย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป