สโมสรไลออนส์เมืองเลย จัดผ้าป่าแว่นตา ช่วยเหลือผู้ยากไร้

สโมสรไลออนส์เมืองเลย จัดผ้าป่าแว่นตา ช่วยเหลือผู้ยากไร้

สโมสรไลออนส์เมืองเลย จัดผ้าป่าแว่นตา ช่วยเหลือผู้ยากไร้

20150809151714.jpg

ที่วัดโพธิ์ชัย  บ้านนาอาน ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย สโมสรไลออนส์เมืองเลย ภายใต้ปีบริหารพุทธศักราช 2558-2559 พลโทอรรฐพร โบสุวรรณ เลขาธิการคณะทำงานโครงการพระราชดำริร่วมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกันทอดผ้าป่าจัดหาทุนเพื่อซื้อแว่นตาและตรวจวัดสายตาให้กับผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดเลย โดยมีพระครูสุธรรมสิริคุณ(หลวงพ่อสวาท) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยนางกัลยภรณ์ พรหมเทศ นายกสโมสรไลออนส์เมืองเลยปีบริหาร 2558-2559 กล่าวว่า ผ้าป่าในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากทางสโมสรได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาในเขตจังหวัดเลย จึงได้จัดผ้าป่านี้ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มนี้ ได้มีโอกาสตรวจวัดสายตา และได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพ

20150809151755.jpg

20150809151959.jpg