ส่วนราชการเข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงบ้านที่บ้านซอละแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ส่วนราชการเข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงบ้านที่บ้านซอละแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ส่วนราชการเข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงบ้านที่บ้านซอละแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

                เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2559  เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวของนางมะเข่ละ มานพพนากุลไพร อายุ 48 ปี ที่บ้านเลขที่ 22/4  ม.4 บ้านซอละแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง โดยบ้านหลังดังกล่าวปกติจะมีลูกสาวของนางมะเข่ละ อยู่ด้วยกัน 2 คน ในวันที่เกิดเหตุลูกสาวคนโตไปเยี่ยมญาติที่ อ.ท่าสองยาง ลูกสาวคนเล็กไปนอนที่บ้านยายติดกับบ้านไฟไหม้จึงไม่มีใครได้รับอันตราย โดยไฟเริ่มไหม้ในช่วง 02.43 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.ช่องแคบ เร่งเข้าระงับเหตุแล้วเสร็จเวลาจนถึงเวลา  04.25 น.และเบื้องต้นทาง.ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วและทางอบต.ช่องแคบ.รายงานหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป