หนองแคนคึกจับมือโรงแรมดังกลางเมืองร้อยเอ็ดวางจำหน่ายสินค้าชุมชนหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

หนองแคนคึกจับมือโรงแรมดังกลางเมืองร้อยเอ็ดวางจำหน่ายสินค้าชุมชนหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคนร่วมกับ บลิสคลับร้อยเอ็ด  บลิสคลับมหาสารคาม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พอช. ได้บันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลหนองแคน ร่วมกับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นโดยคุณวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้หลักการ ตลาดนำการผลิต  ซึ่งมีท่านพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดและพานิชย์จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ดร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

 นายวิรุฬห์  มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น กล่าวว่า ทางโรงแรมรู้สึกยินมากที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยให้ชุมชนได้พัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งทางโรงแรมเองก็ได้ใช้ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับแขกที่เข้าพักได้ทานมานานแล้ว และส่วนใหญ่ก็ติดใจและถามว่าจะหาซื้อกลับบ้านได้ที่ไหน ทางโรงแรมเราจึงได้ทำจุดจำหน่ายของฝากไว้ในโรงแรมด้วย คุณวิรุฬห์ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า พอได้เห็นสินค้าของตำบลหนองแคนก็รู้สึกว่ามีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและหลากหลายเหมาะสำหรับการเป็นของฝากสำหรับแขกที่พักเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในโอกาสต่อไปจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น เช่นผัก หรืออาหารต่างที่จะใช้ในครัวของโรงแรมจะมีการวางแผนร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้ผลิตได้ทันตามความต้องการและต่อเนื่อง แล้วในอนาคตยังมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวทุ่งกุลาร้องไห้ได้อีกด้วย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนั้นเป็นการพัฒนาได้ในหลายด้านเพราะเราจะได้เรียนรู้การวางแผน การควบคุมคุณภาพ คนในชุมชนก็จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีภาคีเข้ามาช่วยหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยืนได้จริงๆ

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง