หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน

หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน

หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน

                ที่สวนสาธารณะ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายฉัทธนาตย์. เทียนขาว  นายอำเภอพบพระพร้อมนายอภิสิทธิ ชัยรัตนกุลเดช  รองนายกอบต.คีรีราษฎร์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกัน มอบผ้าห่มกันหนาวของศูนย์พัฒนาชาวเขาที่ 16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 6,000 ผืน โดย.มีผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนของชาวบ้านจำนวน13 หมู่บ้านมารับมอบ ซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้าน ใน13 บ้านของตำบลคีรีราษฎร์ ต่อไป

และที่ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  ว่าทีร้อยตรีทวีป ยอดเศรณี อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรคลองขลุงจำกัดพร้อม ด้วยนายจุมพล ขันธิพล ประธาน สหกรณ์การเกษตรคลองขลุงจำกัด , ที่ปรึกษาฯ ,และคณะสหกรณ์การเกษตรคลองขลุงนำผ้าห่มกันหนาว-เสื้อกันหนาวพร้อมสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา,ชุดนักเรียนมามอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า2 ต.คีรีราฎร์ อ พบพระ จ.ตากโดย.มีนายอานัน จำปานิล ผอ.รร.บ้านร่มเกล้า2 และคณะครูพร้อมเด็กนักเรียนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งดังกล่าว

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ               

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป