หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

                ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยเริ่มพิธีการตั้งแต่เวลา 18.30 น. โดยมีนายปรีชา  ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี โดยหน่วยงานต่างๆถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ บนเวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ ถวายความเคารพ จากนั้นประธานจุดเทียนชัยแล้วนำมาต่อให้กับผู้ร่วมพิธี ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

และผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000คน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป