หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากร่วมพิธีถวาย ราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากร่วมพิธีถวาย ราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากร่วมพิธีถวาย ราชสดุดี  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันกองทัพไทย

                ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด นายสุทธา  สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในการวางพานพุ่มดอกไม้สด และจุดเทียนชัยสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี  เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยทหาร  ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันกองทัพไทยจำนวนกว่า 500 คน

                โดยในกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการวางพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดตากหลังจากนั้นนายสุทธา สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนชัยสักการะดวงพระวิญญาณ และกล่าวราชสดุดี  แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)

เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย

 ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

                 (ปล่อยภาพการวางพานพุ่ม)

                                           ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย กานต์สิรี  วิมุกตายนต์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป