หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับชาวบ้านบนผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับชาวบ้านบนผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับชาวบ้านบนผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

ที่บริเวณผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอก อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงร่วมกับชาวบ้านบนผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยทำการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 500 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการรักษาสมดุบของระบบนิเวศน์ให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอย ทั้งนี้ให้ราษฎรในพื้นที่บริหารจัดการตั้งแต่การขออนุญาต และดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ แบบยั่งยืนต่อไป

ภาพ  /  ข่าว  ชมมณี  เสืออ่ำ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป