หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 42

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 42

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 42

                ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก พลเอกยงยุทธพิมสาร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 42 พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้เกียรติในงานนี้ด้วย โดยมี พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ โดยในช่วยเช้า เป็นพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยในช่วงบ่ายจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ และกีฬาพื้นบ้าน

                ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๔ ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะอันตรายจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๕ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่อดูแลภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นหน่วยแรก ซึ่งได้เรียกหน่วยงานว่า
“ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง)”เพื่อดำเนินงานในมาตรการทางการป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายความมั่นคงของชาติ โดย การจัดส่วนอำนวยการขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ทำหน้าที่วางแผน ประสานงาน และอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่เพียงเพื่อประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานตามแผนและโครงการที่กำหนด ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนชายแดนจึงได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2517 ตามคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 33 / 2517   ณ บ้านหัวฝาย ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 32 ไร่เศษ จาก ส.อ.มงคล ใหญ่แก้วผู้ใหญ่บ้าน บ.หัวฝาย ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ในสมัยนั้น( ต่อมา บ.หัวฝาย ได้แยกมาขึ้นกาปกครองกับตำบล พระธาตุผาแดงและ ส.อ.มงคล ฯ เป็นกำนัน ต.พระธาตุผาแดง ลำดับที่ 3) 
โดยใช้ชื่อนามหน่วยว่า “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (ต.ก.) ”และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( นพค.33 สนภ.3 นทพ.) ” ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ตามแนวทางการดำเนินของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่เลขที่ 220 ม.2 บ.หัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป