หมอกลงในพื้นที่อำเภอแม่สอดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีอากาศที่หนาวเย็นอีกระลอก

หมอกลงในพื้นที่อำเภอแม่สอดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีอากาศที่หนาวเย็นอีกระลอก

หมอกลงในพื้นที่อำเภอแม่สอดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีอากาศที่หนาวเย็นอีกระลอก

                บรรยากาศยามเช้าที่ผ่านมาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด มีหมอกเริ่มลงทัศนวิสัยในการใช้ยวดยานพาหนะลดลง ทำให้การใช้ถนนในการสัญจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์จึงได้มีการเปิดไฟในการสัญจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงในช่วงวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2559  ความกดอากาศกำลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกบางแห่ง และอากาศที่หนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป