หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความโดดเด่นของหมู่บ้านคือ เป็นหมู่บ้านจักสานเข่งไม้ไผ่ที่ลือเลื่อง และปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ ผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพออกจำหน่ายไปทั่วประเทศ ทุกกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้านบัว ทุกขั้นตอนปลอดจากสารเคมีและสารพิษ ทำให้ผู้บริโภคข้าวอินทรย์มีสุขภาพดีและทานข้าวที่ปลอดสารพิษ..ติดต่อนายบาล บุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้าน โทร.082-8957321

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..