หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนบ้านบัว

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนบ้านบัว

งามด้วยศิลปะแห่งธรรมชาติ และ งามความพอเพียง ในวิถีวัฒนธรรมไทย..วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ของชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ ๔ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ภายใต้ชื่อ”หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”…เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว วิถีแห่งความพอเพียง..

เชิญท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ..หมู่บ้านท่องเที่ยว บ.บัว..

จังหวัดพะเยา..กำหนดเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนบ้านบัว : ต้นแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม. ในวิถีวัฒนธรรมไทย วันที่ 6 กันยายน 2559 นี้..ณ วัดดอกบัว บ.บัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..เวลา 15.00 น..เรียนเชิญทุก ๆ ท่าน เทียวชมความงามของเศรษฐกิจพอเพียง ที บ.บัวแห่งนี้..

ขอขอบคุณน้องเหมียว..นางสาวมันทนา ก้อนคำ นักศึกษาฝึกงาน ปี ๔ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย..ชุดชาวนา โดย คุณปิ่นแก้ว นามวงศ์ และ หมวกชาวนา สนับสนุน โดย คุณผัดแก้ว งามเมือง ผจก.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน..ขอขอบคุณฐานเรียนรู้ทุกฐานในชุมช

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..