หลายพื้นที่ของจังหวัดตากยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือ

หลายพื้นที่ของจังหวัดตากยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือ

หลายพื้นที่ของจังหวัดตากยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือ

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในหลายพื้นที่ของจังหวัดตาก โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีประชาชนที่ประสบภัยหนาว กว่า 100, 000 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้สั่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเป็นศูนย์กลาง ประสานกับทุกอำเภอบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้ทั่วถึง

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากทุกภาคส่วน แสดงถึงความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ที่มีโครงการ “อิ่มอุ่นกาย” ของขวัญปีใหม่จากใจ พม. ออกแจกจ่ายผ้าห่ม เครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ทั้งนี้ จังหวัดตากได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาว ด้วยการสวมเสื้อผ้าหลายๆ ชั้น เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย รวมถึงให้ประชาชนได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ทุกครัวเรือนระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ โดยเฉพาะการจุดไฟผิงคลายหนาวในอาคารบ้านเรือน ให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป