หลายหน่วยงานในพื้นทีชายแดนจังหวัดตาก ร่วมจัดงานวันแม่แห่งชาติ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลายหน่วยงานในพื้นทีชายแดนจังหวัดตาก ร่วมจัดงานวันแม่แห่งชาติ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลายหน่วยงานในพื้นทีชายแดนจังหวัดตาก ร่วมจัดงานวันแม่แห่งชาติ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 หลายหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งโรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 และ และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โรงเรียนบ้านเจดีโคะ ก็ได้นำเด็กนักเรียน และชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีพิธีทำบุญทางศาสนา ร่วมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพร และรำถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

และเนื่องในโอกาส วันมหามงคลในครั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยชาวบ้านตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 2 ได้นำชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมออกหน่วยสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมถนน จัดแต่งภูมิทัศภายในตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับองค์กร ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อแม่และผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึก ความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป