หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันออกประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรในเขตพื้นที่นครแม่สอด

หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันออกประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรในเขตพื้นที่นครแม่สอด

หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันออกประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรในเขตพื้นที่นครแม่สอด

 จากที่มีหนังสือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ แจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ให้มีการจัดระเบียบทางเท้า และผิวจราจร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ในช่วงเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 หลายหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ แขวงทางหลวง และเทศบาลนครแม่สอด โดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองช่าง งานเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในส่วนของการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจร ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สวยงาม ผู้ใช้ทางเท้าและใช้ถนนได้โดยปลอดภัย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตากมีพื้นที่ชุมชนหลายแห่ง เช่น ตลาดประเภทต่าง ๆ มีการวางสินค้ากีดขวางทางเท้า การประกอบการค้าบนผิวจราจร กีดขวางผู้ใช้ถนน ทำให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าและผู้ใช้ถนนได้รับความเดือนร้อนเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ทางเทศบาลนครแม่สอดจึงให้ผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ที่ตั้งกีดขวางทางเท้าหรือผิวจราจร หาสถานที่ประกอบการใหม่ ที่ไม่อยู่บริเวณกีดขวางทางเท้าหรือบนผิวจราจรที่กีดขวางผู้ใช้ถนนภายใน 7 วัน หากท่านฝ่าฝืนจะดำเนินการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายต่อไป

———————————————————————————–

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป