หอการค้า จ.ตาก จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง “

หอการค้า จ.ตาก จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง “

หอการค้า จ.ตาก  จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง “

                ที่หอประชุมชั้น 2 ของสำนักงานหอการค้า จ.ตาก แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  หอการค้า จ.ตากได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง “กับ สภาอุตสาหกรรม จ.ตาก  สมาคมขนส่งสินค้า จ.ตากและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง  ซึ่งถือได้ว่าฮ่องกงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นหนึ่งในตลาดการส่งออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก  อีกทั้งฮ่องกงยังเป็นตลาดการค้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจากนานาชาติ

                การสัมมนาครั้งนี้ นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจากสภาอุตสาหกรรม จ.ตาก  สมาคมขนส่งสินค้า จ.ตากและสมาชิกหอการค้าอีกด้วย

โดยมีคุณ ดวงรัตน์  พงศ์ชัยโชค  ผจก.ฝ่ายการตลาดขององค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง  เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้กว่า 30 คน///////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป