หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจง โครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจง โครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจง โครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

                ที่ห้องประชุม หอการค้า จ.ตาก แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นาย  สมศักดิ์  คะวีรัตน์ ปธ.หอการค้า จ.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ รองประธาน  เลขาธิการ เหรัญญิก คณะกรรมการ คณะ YEC ตากและ ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนกว่า 30 คน การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมของโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนม่าร์ 2016 ปีที่ 17 รายละเอียดในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงเรื่องพิธีเปิดบริเวณสนามกีฬาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่า  เส้นทางบริเวณฝั่งไทยและฝั่งเมียนม่า  การกำหนดจำนวนรถในขบวนที่ร่วมเดินทาง การส่งรายชื่อพร้อมการทำหนังสือผ่านแดน การกำหนดจุดปฐมพยาบาลและการแนะนำจุดแวะพัก ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่ผ่านมาและได้มีการกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกำหนดรายละเอียดรูปแบบของงาน ในวันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ นี้///////////////////////

ภาพและข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป