หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานที่พิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานที่พิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานที่พิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17

                ที่ห้องประชุม หอการค้า จ.ตาก แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นาย  สมศักดิ์  คะวีรัตน์ ปธ.หอการค้า จ.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ รองประธาน  เลขาธิการ เหรัญญิก คณะกรรมการ คณะ YEC ตากและ ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนกว่า 50 คน การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงถึงการเปลี่ยนสถานที่พิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17เป็น สนามกีฬา ร.ร.สรรพวิทยาคม การลงสำรวจพื้นที่กำหนดรายละเอียดของงาน ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงเรื่องกำหนดการพิธีเปิดบริเวณสนามกีฬา รร สรรพวิทยาคมพร้อมการแสดงต่างๆของทาง รร สรรพวิทยาคมและที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่า  เส้นทางบริเวณฝั่งไทยและฝั่งเมียนม่า  การกำหนดจำนวนรถในขบวนที่ร่วมเดินทาง การส่งรายชื่อพร้อมการทำหนังสือผ่านแดนภายในวันที่ 12 กพ. 2559และการงดรับสมัคร หน้าบริเวณงานเนื่องจากส่งรายชื่อทำการผ่านแดนไม่ทันต่อเวลา  การกำหนดจุดปฐมพยาบาลและการแนะนำจุดแวะพัก ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดรายละเอียดรูปแบบของงานเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความพร้อมของรูปแบบงานโครงการมหกรรมปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-เมียนม่าร์2016 ปีที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 13 กพ.นี้ ที่สนามกีฬา รร สรรพวิทยาคม///////////////////////

ภาพและข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป