หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2558

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2558

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2558

                ณ ห้องประชุมหอการค้า จ.ตาก อ.แม่สอด จ.ตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้า จ.ตากได้จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2558 เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้แก่คณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.ตาก  ได้รับทราบถึงความคืบหน้าเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  โครงการแอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋ มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่  แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 30 กค.2558 – 2 สค.2558 และโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส  ระหว่างวันที่ 16-20 สค. 2558 ณ จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์และ จ.พิษณุโลก  การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.ตากและ Yec ตาก เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน/

/////////////////////////ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป