หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

หอการค้า จ.ตาก จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

            ณ.ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดตากแม่สอด  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ. ตาก พร้อมด้วย นายนิยม ไวยรัชพาณิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาหอการค้า จ. ตาก  รองประธานหอการค้า เลขาธิการ คณะกรรมการและ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนม่าร์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 13 กพ.2559 ที่ผ่านมา  ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนแม่สอด จ.ตากกับประเทศสหภาพเมียนม่ารืบนเส้นทาง L คือ จ.เมียวดี เมืองผาอัน เมืองเมาะละแหม่ง บาโก้ ดิวิชั่น กรุงย่างกุ้ง เนปิดอรื มัณฑะเลย์  บนเส้นทาง วาย คือ มัณฑะเลย์เชื่อมอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ด่านตามู  มอร์เลย์  และจีนตะวันตกเฉียงใต้ ด่านมูเซ ลุ่ยหลี่  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557เมื่อวันที่ 24 มีค.2558  รายงานกิจกรรมประจำปี 2558 ของหอการค้า จ.ตาก พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน งบดุล ของหอการค้า จ.ตาก ประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชีหอการค้า จ.ตากประจำปี 2559 เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ ( ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ของนายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ด้วยนะคะ )/////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป