หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ สนง.การป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ สนง.การป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ สนง.การป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

                ที่บริเวณหน้า สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก แม่สอด นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ปธ.หอการค้าจังหวัดตาก คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก คณะสื่อมวลชน จ.ตาก กลุ่ม Yec TAK  ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ( ประเทศไทย ) อาทิ สนง.การป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งในวันนี้การจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตนและการมอบของที่ระลึกจากสนง.การป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้อีกด้วย/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป