หารกองประจำการ ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่าง และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ รุ่น 4 ประจำปี 2557 จำนวน 121 นาย เข้ารับมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ เชื่อสามารถสร้างอาชีพได้หลังปลดประจำการ

หารกองประจำการ ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่าง และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ รุ่น 4 ประจำปี 2557 จำนวน 121 นาย เข้ารับมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ เชื่อสามารถสร้างอาชีพได้หลังปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (1) กองทัพเรือ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพสาขาช่าง และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท วัฒนชัย ปิยภัทร์ รองคณะกรรมการ (2) นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฯ นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้อำนวย การสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี นายชัย มีเพดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง พลเรือตรี นริส ประทุมสวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจนผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดี

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (1) กองทัพเรือ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงแรงงานกำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว

สำหรับทหารกองประจำการในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 มีการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม 2 หลักสูตร ฝึกอบรม 49 นาย และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่างๆ 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กภายในบ้าน หลักสูตรการควบคุมรถโฟล์กลิฟต์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ (การขับรถขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกส์ รุ่นที่ 5) มีผู้เข้ารับการอบรม 72 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม 121 นาย

ทหารเหล่านี้ยังได้รับรางวัลชีวิตที่มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติในกองทัพ เรือ ล้วนผ่านการฝึกฝนในด้านยุทธวิธี และด้านการทหาร อันเป็นหน้าที่หลักของทหาร นอกจากนี้ สิ่งที่ทหารทุกนายได้ติดตัวกลับไป ไม่ใช่ความมีระเบียบวินัยแต่เพียงอย่างเดียว กองทัพเรือยังได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตหลังปลดประจำการ ที่มิอาจขาดได้ คือ การประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.