องค์การ IRC นำคณะ สธ.พม่า ศึกษาดูงานการบริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด

องค์การ IRC นำคณะ สธ.พม่า ศึกษาดูงานการบริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด

องค์การ IRC นำคณะ สธ.พม่า ศึกษาดูงานการบริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด

ที่ห้องประชุมรัตมณี โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ Dr.Tin Tun (ตินทูน) ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพการพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุขสหภาพเมียนมาร์Dr.Htin Zaw Soe (ติน ซอ โซ่) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมะกวยDr.Khine Zar Win (คิ่น ซา วิน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาร์  ได้นำคณะบุคลากรทางการแพทย์มาศึกษาดูงานด้านการให้บริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด อันเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การบริการผู้ป่วยและศึกษาระบบการทำงานระหว่างสาธารณสุขไทยในประเทศไทยและองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) โดยโครงการ(PLE) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ ไอ อาร์ ซี ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขสหภาพเมียนมาร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพชุมชน Magway(มะกวย) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมลงนามหนังสือความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขในประเทศพม่า โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินโครงการนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในวันนี้จึงได้นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขสหภาพเมียนมาร์ มาศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเปิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชนทั้งสองฝั่งให้ดีขึ้น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป