องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพ อำเภอบ้านตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพ อำเภอบ้านตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพ อำเภอบ้านตาก

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ. ตาก มีผู้เข้ารับการอบรม จากตำบลตากออก ตำบลตากตก ตำบลสมอโคน ตำบลเกาะตะเภา และนักเรียนจากโรงเรียนประชาวิทยาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 100 คน โครงการฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ที่อำเภอท่าสองยางและครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งกลุ่มอาชีพหมวกใบลานบ้านปากห้วยจี้ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาดภาพบนหมวกใบลาน

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นงานพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดตากที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้หลักจากภาคการเกษตร และเมื่อจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558 ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับครอบครัว

ภาพ / ข่าว  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป