องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการทำกระเป๋าพลาสติกเดพูพาจ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน จากทุกตำบลในอำเภอเมืองตาก โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสานกระเป๋าพลาสติก การลงลวดลายบนกระเป๋า เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่าการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นงานพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดตาก ที่มีประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากภาคการเกษตร และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับครอบครัวด้วย

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป