องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าพลเรือน

                นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกอบต.รวมไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)   โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาศูนย์ อปพร.  , กฎระเบียบที่ควรรู้ให้ความช่วยเหลือป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ , บทบาทหน้าที่ของ อปพร. กับการพัฒนาชุมชน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอปพร.เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่จากศูนย์ อปพร.ดีเด่นนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม , เข้าใจบทบาหน้าที่และวิสัยทัศนการพัฒนาศูนย์ อปพ.ร , เกิดเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าพลเรือน(อปพร) และมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 106 คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป